Na czym polega konflikt tragiczny w Antygonie

“Antygona” jest tragedią antyczną, w której zawarty jest konflikt tragiczny. Konflikt tragiczny to sytuacja, która motywuje akcję w tragedii antycznej. Jest to konflikt człowieka z siłami wyższymi. Człowiek nie może wygrać z Boską siłą. Nad bohaterem ciąży fatum, które przyczynia się do jego klęski. Konflikt tragiczny polega na zestawieniu dwóch równorzędnych praw, prawa boskiego oraz prawa ludzkiego. Dokonanie wyboru między tymi dwoma prawami i jest rzeczą niemożliwą. Bohaterowie, bez względu na to jakie decyzje podejmą, skazani są na porażkę.

Kto reprezentuje prawo boskie w “Antygonie”?

Prawo boskie reprezentuje Antygona. Jako kochająca siostra decyduje się na pochowanie zwłok swojego brata, Polinejkesa, który został uznany za zdrajcę. Według Antygony, prawa boskie są znacznie ważniejsze od praw ludzkich. Chowa zwłoki swojego brata, aby nie urazić bogów oraz żeby jego dusza nie błąkała się po ziemi. Antygona (nie zwlekaj z zakupem – szybka wysyłka i tani asortyment) zostaje zamurowana żywcem w grocie i popełnia samobójstwo.

Kto reprezentuje prawo ludzkie w “Antygonie”?

Prawo ludzkie reprezentuje Kreon. Władca Teb uznaje wyższość władzy świeckiej nad sprawami boskimi. Jest on zwolennikiem władzy królewskiej, pragnie być sprawiedliwym władcą. Wyznaje on zasadę, że jednostka musi podporządkować się ustalonym normom, inaczej nastąpi anarchia. Jestem zmuszony do podjęcia decyzji, która jest sprzeczna z rodzinnymi wartościami. Według praw ludzkich, za zdradę ojczyzny jest zakaz pochówku, dlatego nie zezwala na pogrzebanie zwłok Polinejkesa. Kreon nie może jednak postąpić inaczej, dlatego że zostałby znienawidzony przed poddanych i odsunięty od władzy. Skazując na śmierć Antygonę, traci również ukochaną żonę i syna. Zostaje sam, jest już za późno na zmianę swojej decyzji. Kreon Pogrąża się w rozpaczy, jedyne czego pragnie to śmierć, która uwolniła by go od cierpienia i poczucia winy.

Czy prawa ludzkie są ważniejsze ody praw boskich w “Antygonie”?

Sofokles, autor Antygony, jest cały czas obiektywny i pozwala czytelnikom samodzielnie ocenić wybory Antygony i Kreona. W “Antygonie” racje obu postaci są przedstawione bardzo dokładnie, jednak autor nie opowiada się po żadnej ze stron. Motywy Antygony wydają się być bliższe czytelnikowi, ponieważ są podyktowane uczuciami rodzinnymi. W tragedii, ani Antygona a nie Kreon nie mogli postąpić inaczej. Antygona musiała kierować się prawami boskimi, a Kreon musiał stosować się do praw ludzkich, w przeciwnym wypadku ucierpiałoby na tym dobro państwa.