Sofolkles – Antygona – najważniejsze informacje

Antygona to dramat autorstwa greckiego, antycznego dramatopisarza Sofoklesa. Stanowi ciąg dalszy innego tekstu tego autora tj. dramatu Król Edyp. Utwór powstał w V wieku p.n.e.

Treść lektury
Antygona jest królewną tebańską z rodu Labdakidów, córką Edypa i Jokasty oraz siostrą Polinika/Polinejkesa. Po wygnaniu ojca, samobójstwie matki i śmierci brata władzę w Tebach przejmuje Kreon – wuj bohaterki, a brat Jokasty. Ogłasza zmarłego Polinika/Polinejkesa zdrajcą przez co Antygona nie może, zgodnie z ważnym obrzędem, pochować zwłok, by brat zaznał wiecznego odpoczynku i spokoju. Tytułowa bohaterka za sprawą swojej prawości moralnej łamie zakaz despotycznego władcy z pełną świadomością czekającej ją kary. Zostaje skazana na śmierć poprzez zamurowanie żywcem w jaskini. Dziewczyna, chcąc umrzeć godnie, popełnia tam samobójstwo, wieszając się (jak wcześniej matka). Gdy dochodzi poselstwo, mówiące o jej ułaskawieniu, zastaje martwe ciało Antygony. Na wieść o jej śmierci Hajmon – jej narzeczony i syn Kreona oraz Eurydyka – żona Kreona popełniają samobójstwo.

Problematyka utworu

  • fatum – Antygona pochodzi z rodziny objętej klątwą, klątwa została zapoczątkowana przez króla Lajosa (dziadka dz), dotknęła także jej ojca Edypa, jej los jest z góry przesądzony
  • konflikt tragiczny – konflikt dwu równorzędnych racji, konflikt bez szczęśliwego zakończenia – każda decyzja jest równie zła, Antygona może albo pochować brata i nie łamać tabu, skazując się tym na śmierć, albo nie pochować brata, tym samym łamiąc tabu, skazując jego dusze na wieczne cierpienie, popełniając grzech i działając wbrew sobie
  • heroizm bohaterki – wiedziała o fatum i o karze, ale wciąż zachowała się jak należy
  • konflikt dobra i zła – dobro z jednej strony wygrało, a z drugiej przegrało: bohaterka straciła życie, ale Polinik/Polinejkes został pochowany, a jego dusza zaznała ukojenia, z drugiej strony śmierć Antygony pociągnęła za sobą śmierć Hajmona i Eurydyki, ale Kreon zostaje ukarany, traci najważniejsze dla siebie osoby
  • problem odpowiedzialności: Antygona jest odpowiedzialna za pogrzeb brata, Kreon jest odpowiedzialny za śmierć swoich najbliższych